Eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Sep­po Zet­ter­ber­gil­tä olem­me tot­tu­neet saa­maan luet­ta­vak­sem­me tut­ki­muk­sel­li­ses­ti laa­duk­kai­ta ja hyvin kir­joi­tet­tu­ja tut­ki­muk­sia ja mui­ta teks­te­jä. Tätä tar­jo­aa myös hänen uusin tut­ki­muk­sen­sa 1900-luvun alun viro­lai­sis­ta Hel­sin­gis­sä.

Hel­sin­gis­sä vai­kut­ti 1900-luvun alku­vuo­si­na viro­lai­syh­tei­sö, jon­ka jäse­nis­tä moni kuu­lui sit­tem­min itse­näi­sen Viron kult­tuu­rie­liit­tiin ja poliit­ti­seen joh­toon. Hel­sin­gis­sä opis­ke­li­vat mm. Oskar Kal­las, Hel­la Mur­rik (Wuo­li­jo­ki) ja Gus­tav Suits. Kau­pun­gis­sa työs­ken­te­li­vät ajoit­tain myös kir­jai­li­ja Frie­de­bert Tuglas, leh­ti­mies ja kir­jai­li­ja Eduard Vil­de, myö­hem­mät Viron val­tion­pää­mie­het Otto Strand­man, Kons­tan­tin Päts ja Jaan Tee­mant, maan sosi­aa­li­de­mo­kra­tian perus­ta­jiin kuu­lu­va Mih­kel Mart­na, viu­lis­ti Eduard Sõr­mus ja tai­tei­li­ja Kon­rad Mägi. Kir­ja antaa kiin­nos­ta­van kat­sauk­sen tämän viro­lai­syh­tei­sön vai­hei­siin ja toi­min­taan.

Sep­po Zet­ter­berg: Kult­tuu­ria ja kumous­puu­hia. Hel­sin­gin viro­lai­syh­tei­sö 1900-luvun alus­sa.
SKS, Hel­sin­ki 2013.
Sidot­tu, 312 sivua, kuvi­tet­tu.