Gene­ra­lis­si­mus Alek­san­der Suvo­ro­vin nimi on var­maan meil­le kai­kil­le tut­tu, mut­ta miten pal­jon tie­däm­me täs­tä mie­hes­tä? Lois­ta­va soti­las, Kaak­kois-Suo­men lin­noit­ta­ja ja venä­läi­sen sota­tai­don kes­kei­nen vai­kut­ta­ja joka eli 1729–1800.

Suvo­ro­vin kir­ja Voit­ta­mi­sen tai­to on edel­leen pakol­lis­ta luke­mis­toa venä­läi­sis­sä soti­la­so­pe­tus­lai­tok­sis­sa. FT Aimo Ruusu­nen ja VTT Mark­ku Salo­maa ovat nyt kään­tä­neet ja toi­mit­ta­neet tämän perus­teok­sen suo­mek­si.

Alek­san­der Suvo­rov (toim. Aimo Ruusu­nen ja Mark­ku Salo­maa), Voit­ta­mi­sen tai­to – Venä­läi­sen sota­tai­don klas­sik­ko. Docen­do, Jyväs­ky­lä 2015. 158 sivua.